Już Wkrótce! / Coming soon!

Zupełnie nowa strona* Completely new site * Nowa odsłona to dopiero początek*New exhibit is just the beginning*Produkcja filmowa audio-video*Film production audio-video*Sesje zdjęciowe reklamowe* Advertising photoshoots*Strony internetowe, wirtualne wycieczki*Websites, virtual tours*Usługi graficzne i wizualizacje*Graphics services and visualization

Kiedy

When
O nas

Info
Kontakt

Contact
Video-portfolio

Showreel
Oferta

Offer
Art

Portfolio

Zamknij / Wróć

Czas tyka / The clock is ticking

Czas który pozostał do update'u?

Wróć

Info

Przyszedł czas na zmiany

Ludzie nie znoszą nudy, natura nie znosi próżni, a startupy muszą się zmieniać, czasem zaczynając zupełnie nowe życie.


To co się obecnie tworzy przybierze inną formę przedsiębiorstwa, zmienia się także model biznesowy i strategia działania. Krótko ujmując to w 3 głównych myślach przewodnich -
  • Komercyjnie - Skupić potencjał na 3d i multimedialnej reklamie - 3d, video-making, panoramy sferyczne, projektowanie graficzne.
  • Społecznie - Dzielić się wiedzą, przybliżać do 3D - warsztatowo, szkoleniowo i informacyjnie.
  • Indywidualnie i jakościowo - tworzyć najlepsze oryginalne treści, z naciskiem na ciągły rozwój .

Już niedługo powstanie showreel oraz nowa oferta, całkiem możliwe, że w przeciągu roku rozpocznie się nowa i stała współpraca z zupełnie nowymi podmiotami.

The time has come for changes

People do not tolerate boredom, nature abhors a vacuum, and all the startups have to change itself, sometimes starting a whole new life.

This is what now forms take on a different form of the company, it is also changing the business model and operating strategy. In short this in three main guiding thoughts.
  • Socially - Sharing knowledge, the approach to 3D - technique, training and informationally
  • Commercially - Focus on potential for 3D and multimedia advertising - 3d, video-making, spherical panoramas, graphic design
  • Individually and quality - creating great original content, with an emphasis on continuous development.
  • Soon showreel and the creation of a new offer, quite possible that within a year will start a new and continuous cooperation with completely new entity.